16 czerwca 2016 – Szkolny Konkurs Wiedzy o Francji

Dnia 10 czerwca br. odbył się w naszej szkole ” Szkolny Konkurs Wiedzy o Francji”. W drugiej edycji udział wzięło 35 osób. Taka atrakcyjna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności językowych spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
Celem konkursu było :
•    popularyzowanie wiedzy o Francji,
•    poszerzanie informacji z zakresu edukacji europejskiej,
•    zachęcanie uczniów do nauki języka francuskiego,
•    stworzenie możliwości osiągnięcia sukcesu.

Pytania przygotowane dla uczestników obejmowały: znajomość ogólnej wiedzy o Francji , podział administracyjny , historię ( zakres materiału omawiany w szkole ), położenie i warunki geograficzne regionów, walory turystyczne, święta i  tradycje, kuchnię, muzykę, film, szkolnictwo,  literaturę, sztukę, sport, transport, zakupy, życie codzienne.

Zwycięzcy będą uhonorowani nagrodami, które zostaną wręczone w trakcie uroczystego zakończenia roku szkolnego..

Konkurs zorganizowała i przeprowadziła nauczycielka języka francuskiego Małgorzata Osińska.

Wyniki w kategorii gimnazjum:

I miejsce :

Julia  Birut           kl. II A   55 p.
II miejsce :

Martyna Kurzyna kl. II A    54 p.

III miejsce
Agata Zygmunt  kl. II A      53 p.

Wyniki w kategorii  liceum:
I miejsce
Edyta Kościelska  kl. II A    59 p.

II miejsce
Kamila Dzierżanowska   kl. II C   58 p.
Kamila Bielak   kl. II J   58 p.

III miejsce
Klaudia Kruk    kl. II C    57 p.
Michał Wąsik    kl. I A     57 p.