15 października 2018 – Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 15 października 2018 roku w auli odbyła się wyjątkowa akademia, podczas której nie zabrakło życzeń i kwiatów dla wszystkich pracowników oświaty. Za osiągnięcia w pracy z młodzieżą nauczyciele otrzymali także nagrody. O tym szczególnym dla całej społeczności szkolnej dniu pamiętali uczniowie, ich rodzice, jak również władze  samorządowe.

Głęboko w serca wszystkich zgromadzonych zapadły słowa zarówno Starosty Biłgorajskiego Kazimierza Pateraka, jak też Przewodniczącego Rady Rodziców Jarosława Świtały, którzy wyrazili wdzięczność za przekazywaną wiedzę oraz wychowywanie kolejnych pokoleń młodych ludzi, odkrywanie talentów i inspirowanie uczniów do twórczych działań, a także za wyrozumiałość oraz ogromną cierpliwość i empatię do młodzieży. Wiele serdeczności padło również z ust przedstawicieli uczniów, którzy podziękowali za przekazywaną wiedzę, codzienną troskę i motywowanie do sięgania po najwyższe laury.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna, przygotowana na podstawie znanego teleturnieju „Jaka to melodia?”, w której udział wzięli nauczyciele i uczniowie. Zadaniem pedagogów było odgadywanie zagadek muzycznych, uczniowie natomiast śpiewali znane i lubiane przeboje lat 80-tych oraz tańczyli.

Na zakończenie młodzież przygotowała słodki poczęstunek oraz kwiaty dla wszystkich nauczycieli.