14 stycznia 2015 – Gala Szkoły Dialogu 2014

12

Uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami i nauczycielami 40 szkół z całej Polski realizujący projekt Szkoła Dialogu wzięli udział w uroczystej gali, która odbyła się 9 stycznia 2015 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie. Tegoroczną Galę honorowym patronatem objął prezydent Bronisław Komorowski, zaś honorową patronką programu Szkoła Dialogu została minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. W uroczystości brali udział m.in.: Marszałek Senatu – Bogdan Borusewicz, prof. Małgorzata Fuszara – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania i Henryk Wujec – doradca Prezydenta RP, a zarazem przewodniczący Rady Fundacji Forum Dialogu.

Szkoła Dialogu to program edukacyjny przygotowany i realizowany od sześciu lat na terenie całej Polski przez Fundację Forum Dialogu, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju.

W programie wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miejscowości o bogatej historii żydowskiej. W ramach programu młodzież, wykazując się kreatywnością i zaangażowaniem, pod kierunkiem trenerów i nauczycieli odkrywała historię przedwojennej ludności żydowskiej w swojej miejscowości oraz samodzielnie wykonywała projekt mający na celu jej upamiętnienie.

Nasi uczniowie zaangażowali się w program po raz pierwszy, dzięki czemu liceum otrzymało tytuł Szkoły Dialogu, czyli szkoły tolerancyjnej oraz otwartej na poznawanie i integrację innych kultur.

Agnieszka Ulidowska kl. I D