14 czerwca 2018 – Spotkanie autorskie

13 czerwca w czytelni biblioteki szkolnej uczniowie z klas prawniczych – I F oraz II F uczestniczyli w spotkaniu autorskim z panem Piotrem Kupczakiem, regionalnym poetą, autorem zbiorów wierszy: „Nieba otwarte”, „Ukołysz prześnieniem”, „Przechodząc w cień własny”.

Tym razem spotkanie miało charakter warsztatów, podczas których licealiści analizowali i interpretowali jeden z wierszy poety pt. „Tańcząca”. Uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, chociaż utwór nie należał do najłatwiejszych. Spotkanie z poetą było bardzo wartościowe, a zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie z pewnością wykorzystają na lekcjach języka polskiego.