13 marca 2019 – Michał w Finale

Michał Stańczyk z kl. IF zakwalifikował się do I części etapu centralnego Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1922 – 1956. Od traktatu ryskiego do żołnierzy niezłomnych”, który odbędzie się 28 III. Opiekunem Michała jest pani Renata Krzesińska.

Życzymy powodzenia.