13 grudnia 2017 – Wykład o stanie wojennym

12 grudnia, w przededniu 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w auli szkoły odbył się wykład profesora UMCS – Zbigniewa Osińskiego, przedstawiający genezę, przebieg i skutki jego wprowadzenia. Prelegent przypomniał, że lata 1981-83 to nie jedyny okres natężenia przemocy ze strony autorytarnej władzy wobec społeczeństwa. Wspomniał wcześniejsze konflikty z 1956, 1968, 1970, 1976 i 1980 roku. Ich podłożem było wzrastające niezadowolenie społeczne, niedobory podstawowych produktów rynkowych, przywileje władzy i brak swobód obywatelskich. Stan wojenny doprowadził do jeszcze większego rozdźwięku pomiędzy wyalienowaną władzą komunistyczną i społeczeństwem. Aresztowania, internowania, represje, śmierć ponad 100 osób nasiliły negatywne emocje, a sytuacja gospodarcza uległa pogorszeniu. Zadłużenie kraju wciąż rosło, a opóźnienie technologiczne coraz bardziej dawało się we znaki. Szczegółowe dane obrazowała interesująca prezentacja multimedialna.