13 grudnia 2017 – Warsztaty naukowe na UMCS w Lublinie

Ach, ta chata rozśpiewana – warsztaty naukowe na UMCS w Lublinie

W dniu 12 grudnia klasa IF wraz z nauczycielami: panią M. Polańską oraz panią M. Żurawicz wzięli udział w  spotkaniu, zorganizowanym przez Instytut Filologii Polskiej UMCS, poświęconym Weselu Stanisława Wyspiańskiego pt.: Wyspiański wielokrotnie.

Tradycyjnie, spotkanie rozpoczęło się od  uroczystego powitania Szkół Partnerskich UMCS przez Władze Uczelni. Następnie  wystąpił  Zespół Tańca Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego. Artyści  śpiewali piosenki ludowe oraz zaprezentowali regionalne tańce. Kolejnym bardzo ważnym punktem było performatywne czytanie wybranych fragmentów dramatu przez uczniów z różnych liceów. Podczas warsztatów zostały wygłoszone dwa wykłady, pierwszy z nich pt.: Weselne (nie)porozumienia komunikacyjne przedstawiła pani prof. dr hab. Maria Wojtak. Wywód pani profesor był poświęcony nieporozumieniom komunikacyjnym między warstwami społecznymi ukazanymi w dramacie. Badaczka z pietyzmem przeanalizowała dialogi bohaterów i doszła do wniosku, że komunikacyjne niedopasowanie postaci dramatu jest konsekwencją ich funkcjonowania w dwóch różnych światach. Kolejny wykład: Wyspiańskiego myślenie o narodzie w Weselu  wygłosił dr hab. Bogusław Grodzki. Profesor skoncentrował się ma rozważaniach dotyczących polskich wad narodowych. Naukowiec przywołał też konteksty historyczne oraz dzieła malarskie, by wypowiedzieć się na temat mitów narodowych. Ciekawym punktem warsztatów była również prezentacja wyników sondy ulicznej przeprowadzonej przez Koło Młodych Dydaktyków na temat znajomości Wesela. Odpowiedzi do większości pytań zostały trafie podane, a niektóre z nich były wyjątkowo humorystyczne. Na koniec spotkania  klasa wraz z opiekunami uwieczniła pobyt na uczelni na pamiątkowym zdjęciu.

Udział w warsztatach organizowanych przez IFP UMCS w Lublinie jest dla nas zawsze owocnym doświadczeniem. Cieszymy się, że I LO im. ONZ dba o edukację młodzieży i stale zacieśnia współpracę z uczelnią. Uczestniczenie w wykładach to ciekawa i nowoczesna forma przygotowania do matury oraz możliwość poznania przez licealistów uczelni wyższej.

Patrycja Lalik I F