13 grudnia 2016 – Lekcja historii z Instytutem Pamięci Narodowej

ipn29 grudnia 2016 roku w auli odbył się wykład doktora Marcina Dąbrowskiego, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, który poświęcony był 35 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Nasz gość przedstawił uczniom sytuację w Polsce po przejęciu władzy przez komunistów, przybliżył destrukcyjny wpływ systemu gospodarki centralnie planowanej na życie społeczeństwa polskiego. Przedstawił przykłady działań antydemokratycznych władzy ludowej oraz łamania praw człowieka i obywatela. Na tym tle dr Marcin Dąbrowski ukazał rodzącą się opozycję, powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i próby walki z ówczesną władzą. Efektem tych działań było wprowadzenie 35 lat temu, 13 grudnia 1981 roku, stanu wojennego.

Wykład i prezentacja multimedialna pogłębiły wiedzę młodzieży na temat przebiegu wydarzeń z 1981 roku oraz pomogły uczniom lepiej zrozumieć sytuację, w jakiej znalazło się społeczeństwo polskie w czasie trwania stanu wojennego.

Lekcję historii zorganizowali nauczyciele: pani Dorota Kleban i pan Arkadiusz Jastrzębski.