12 kwietnia 2016 – Sukces ucznia klasy I liceum w Olimpiadzie Historycznej

Kasper Wryszcz z kl. I B uzyskał tytuł finalisty  XLII Olimpiady Historycznej, a tym samym osiągnął 100 % wynik egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym. Eliminacje centralne olimpiady odbyły się w dniach 1-4 kwietnia 2016 roku w Gdańsku. Zadaniem uczestników było napisanie wypracowania na zadany temat historyczny, analiza tematu źródłowego w formie pisemnej i egzamin ustny przed komisją profesorską powołaną przez Komitet Główny Olimpiady Historycznej.

Opiekunem ucznia jest dr Arkadiusz Jastrzębski.

Serdecznie gratulujemy!