12 kwietnia 2015 – Panel dyskusyjny z historii

historia18 maja 1945 roku zakończyła się w Europie II wojna światowa. Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju włączyło się w obchody tego tragicznego dla naszego narodu, a szczególnie regionu, wydarzenia. Rocznicowe obchody zapoczątkowała debata akademicka przeprowadzona 31.03.2015 r. przez pracowników zaprzyjaźnionego z naszą szkołą Instytutu Historii UMCS w Lublinie – dr hab. Marka Siomę i dr hab. Piotra Bednarza.

W spotkaniu udział brały klasy z rozszerzonym programem historii – III D, III H, II H. Podczas dyskusji historycy zastanawiali się czy można było uniknąć zarówno I jak i II wojny światowej. Zaprezentowali także dwa różne spojrzenia na rolę Niemiec w obu wielkich konfliktach XX w. W podsumowaniu uświadomili naszej młodzieży, że ludobójstwo niemieckie w czasie II wojny światowej nie było zjawiskiem ani zupełnie nowym, ani zupełnie wyjątkowym w historii ludzkości.

Nowatorski, często wręcz prowokujący sposób prezentacji materiału i toku myślenia oraz ścieranie się różnych racji historycznych wywołały żywe zainteresowanie naszej młodzieży, a szczególnie maturzystów, którzy już za miesiąc przystąpią do egzaminu maturalnego. Była to wspaniała, oryginalna lekcja powtórzeniowa z historii.