12 grudnia 2019 – Wśród najlepszych uczniów w województwie

Wśród 500 najlepszych uczniów województwa lubelskiego nagrodzonych stypendiami Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” są nasi licealiści: Konrad Deryło, Tymoteusz Dec, Kamil Grabowski, Szymon Krzesiński, Józef Klimczak, Piotr Łaba, Krzysztof Mielnik, Agata Przytuła, Filip Świtała i Jakub Złomański. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 10 grudnia 2019 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy od 1 września 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku w kwocie 4.000 PLN, tj. 400 zł miesięcznie. Pieniądze młodzież może przeznaczyć na cele edukacyjne: udział w kursach i zajęciach pozaszkolnych, obozach naukowych, wymianach językowych, a także na zakup publikacji i materiałów dydaktycznych.

Gratulujemy!