12 grudnia 2019 – Koncert Laureatów

Laureaci 23. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „PAMIĘTAJCIE O OGRODACH”: Karolina Brzozowska (I Fp) i Michał Popko (1Hg) zostali zaproszeni do udziału w Koncercie Laureatów Turnieju Wojewódzkiego i 10 grudnia zaprezentowali swoje wiersze w Centrum Kultury w Lublinie oraz odebrali dyplomy i nagrody. Karolina otrzymała II nagrodę a Michał wyróżnienie. Organizatorzy i jurorzy, składając recytatorom gratulacje, podkreślali wysoki poziom artystyczny tegorocznego turnieju.

Opiekę nad laureatami sprawowały: pani Dorota Dorosz i pani Anna Furmanek.

Gratulujemy!