12 czerwca 2019 – Ogólnopolski sukces Michała

Michał Stańczyk z kl. I F zdobył tytuł laureata XII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921 – 1956. Od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych”.

Licealista wykazał się wiedzą interdyscyplinarną z zakresu wielu dziedzin na poziomie uniwersyteckim. Tytuł laureata zwalnia Michała z egzaminu maturalnego z historii, dając tym samym 100% wynik.

Zawody finałowe wieloetapowej Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” odbyły się w Warszawie w dniach 6–8 czerwca 2019 roku. Uczestniczyło w nich 49 uczniów z całej Polski. W pierwszym dniu zawodów na terenie Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz Muzeum Wojska Polskiego uczniowie zmagali się z zagadnieniami malarstwa batalistycznego, geografii militarnej, literatury i poezji, filmu, pieśni, znaków i odznaczeń, broni i barw oraz opisywali wylosowane eksponaty muzealne. Następnego dnia zadaniem uczestników było opisanie przydzielonego obiektu historycznego Warszawy.

Uroczystą galę finałową, która miała miejsce w Galerii Porczyńskich przy Placu Bankowym, swoją obecnością uświetnili znamienici goście m.in. Podsekretarz Stanu MEN Maciej Kopeć, profesorowie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dyrektor Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej i Mazowiecki Kurator Oświaty.

Opiekunem Michała jest pani Renata Krzesińska.

Gratulujemy!