11 stycznia 2017 – Spotkanie z archeologiem

archeolog2W dniu 9 stycznia 2017 roku w naszej szkole miało miejsce spotkanie z absolwentem Liceum im. ONZ mgr. Łukaszem Oleszczakiem. Zaproszony gość jest wychowankiem pani prof. Marii Rębacz, w tym roku mija dokładnie 20 lat od momentu ukończenia przez niego naszego liceum.
Po studiach  archeologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim zajął się m.in. prowadzeniem badań wykopaliskowych w Polsce i na Syberii. Wykłada także dla studentów Instytutu Archeologii UJ. W przyszłym miesiącu czeka go obrona doktoratu.
Na spotkaniu z uczniami klas: 1gB oraz 1D opowiadał młodzieży o codziennej pracy archeologa, wykopaliskach i pradziejach naszej ojczyzny. Opowieści towarzyszyły pokazy slajdów oraz prezentacja przywiezionych przez niego replik zabytków z epoki żelaza.
Pan Łukasz wystąpił w stroju wojownika tzw. kultury przeworskiej, zaprezentował też broń i narzędzia, jakimi posługiwali się ludzie w epoce kamienia i brązu.
Spotkanie z absolwentem cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów. W imieniu dyrekcji i społeczności szkolnej pani dyrektor Jolanta Rycyk podziękowała gościowi za odwiedziny i pamięć o dawnej szkole.