11 lutego 2020 – DRODZY MATURZYŚCI!

W bibliotece szkolnej oraz na tablicy ogłoszeń dla młodzieży na I piętrze znajdują się materiały informujące o możliwościach kształcenia na różnych uczelniach wyższych, a także o organizowanych Dniach Otwartych, warsztatach i zajęciach przygotowujących do matury.