11 listopada 2020 – Akcja „Szkoła do hymnu”

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”. Uczniowie wspólnie z nauczycielami 10 listopada o godz. 11.11 odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. W tym roku ze względu na pandemię i konieczność prowadzenia edukacji zdalnej akcja została przeprowadzona online z wykorzystaniem aplikacji Zoom.