11 grudnia 2016 – Europejski Dzień Prawnika w naszej szkole

dsc_9080W ramach projektu Europejski Dzień Prawnika, oraz z inicjatywy Okręgowej Izby Adwokackiej w Lublinie i Naczelnej Rady Adwokackiej, 9 grudnia 2016 roku w czytelni odbyło się spotkanie młodzieży klas licealnych o profilu prawniczym – I F oraz II F z panem Adamem Koprem, adwokatem, absolwentem naszej szkoły.

Realizując główne cele obchodów Europejskiego Dnia Prawnika, prelegent przybliżył uczniom fundamentalne zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oparte na poszanowaniu swobód i wolności obywatelskich. Poinformował o procedurach załatwiania spraw sądowych w zakresie prawa karnego, w szczególności o dostępie do pomocy prawnej w postępowaniu karnym m.in. o prawie do posiadania obrońcy z urzędu, prawie do możliwości przygotowania się do obrony, czy prawie do apelacji. Wyjaśnił okoliczności zgłaszania spraw do sądu, zwrócił uwagę na prawa osób biorących udział w postępowaniu karnym – pokrzywdzonych i oskarżonych.

Pan Adam Koper zachęcał uczniów do rozwijania zainteresowań prawniczych, z chęcią odpowiadał na pytania młodzieży dotyczące roli adwokata w postępowaniu sądowym i pozasądowym.

Spotkanie było dla młodzieży bardzo ciekawe. Uczniowie wyrazili chęć udziału w podobnych zajęciach z przedstawicielami innych zawodów prawniczych.