10 maja 2019 – Kolejne sukcesy młodych grafików

Michał Zdunek, uczeń klasy III A, uzyskał tytuł laureata i wyróżnienie w 14. Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym z cyklu KOLORY SZAROŚCI.

Konkurs był propozycją popularyzacji technik monochromatycznych, a jego tegoroczny temat „Sport w szarości” dotyczył sprawności fizycznej. Praca mogła dotyczyć sportu amatorskiego, wyczynowego, profesjonalnego lub tematu kultury fizycznej, np. dbałości o własne ciało czy podziwiania piękna zawodników uprawiających dane dyscypliny sportu. Prace należało wykonać tylko z wykorzystaniem bieli i czerni oraz szarości.

Na konkurs napłynęło 2257 prac z całej Polski wykonanych w rozmaitych technikach plastycznych: rysunkowych, malarskich, graficznych.

Jury pod kierunkiem dr hab. prof. nadz. Jacka Jarczewskiego, artysty plastyka, Kierownika Katedry Malarstwa Architektonicznego i Multimediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, rozpatrzyło prace w czterech kategoriach wiekowych. W kategorii 16 – 18 lat wyróżnienie otrzymał Michał Zdunek, natomiast wyróżnienia honorowe w postaci kwalifikacji na wystawę otrzymali: Dominika Pietruczyk i Daniel Lipiński (klasa III A).

Uczniowie przygotowali prace pod kierunkiem pani Anny Dobraczyńskiej, nauczyciela grafiki komputerowej.