10 grudnia 2020 – Akcja „Razem na Święta”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów do włączenia się w akcję „Razem na Święta” organizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem akcji jest zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

Okres przedświąteczny to najlepszy czas, aby okazać pomoc i wsparcie osobom potrzebującym, starszym, chorym i samotnym. Ze względu na obostrzenia wynikające z powodu epidemii tegoroczna akcja będzie miała nieco inny charakter.

Sytuacja, w której się znajdujemy nie pozwala na przeprowadzenie wielu akcji charytatywnych w szkole, więc zachęcamy do podjęcia własnej inicjatywy w ramach tej akcji.

Przykładowe działania w ramach „Razem na Święta” proponowane przez MEN:

  • wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi i przekazanie ich np. sąsiadom (np. wrzucenie do skrzynek pocztowych),
  • samodzielne przygotowanie słodkich upominków (np. pierniczków) i obdarowanie nimi sąsiadów albo osób potrzebujących z najbliższej okolicy,
  • przygotowanie ozdób świątecznych dla osób z rodziny, najbliższej okolicy, przyjaciół,
  • zaoferowanie pomocy osobom chorym lub starszym w przedświątecznych zakupach,
  • zorganizowanie zbiórki darów dla schroniska dla zwierząt,
  • przygotowanie kartek dla kombatantów i Rodaków na Kresach,
  • wsparcie organizacji oferujących pomoc Polakom i Polonii za granicą. 

Są to przykładowe inicjatywy, które w okresie przedświątecznym mogą podjąć uczniowie i nauczyciele. Z pewnością pojawi się wiele innych pomysłów działań, które wywołają uśmiech i choć na chwilę pomogą oderwać się od smutnej rzeczywistości i problemów.

Chęć przystąpienia do akcji proszę  zgłaszać do nauczyciela języka rosyjskiego – Doroty Marczak za pośrednictwem dziennika elektronicznego do 16 grudnia. Działania będą realizowane do 24 grudnia. 

Podjęte przez uczniów i nauczycieli działania w ramach akcji zostaną przedstawione na stronie szkolnej szkoły oraz Facebooku z oznaczeniem #RazemNaŚwięta.  

Bądźmy #RazemNaŚwięta!

Dorota Marczak