10 czerwca 2016 – Kolejny sukces graficzny Oli Grabowskiej

Aleksandra Grabowska z klasy II A została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego poświęconego płazom „Te, co skaczą i kumkają ochrony się domagają” organizowanego przez Białowieski Park Narodowy. Grafika komputerowa Oli w kategorii praca plastyczna uzyskała wyróżnienie.

Na konkurs wpłynęło prawie 800 prac z całej Polski, a jego głównym celem była popularyzacja wiedzy o płazach, ich roli w przyrodzie i życiu człowieka oraz wskazanie zagrożeń i konieczności ich ochrony. Obecnie płazy, obok gadów, to jedne z najbardziej narażonych na wyginięcie zwierząt w Polsce. W naszym kraju zamieszkuje obecnie 18 gatunków płazów. Pełnią one bardzo istotną rolę w środowisku i stanowią jedno z głównych ogniw wielu łańcuchów pokarmowych. Wymieranie nawet jednego gatunku zakłóca równowagę w środowisku, a ludzi pozbawia sojuszników w zwalczaniu szkodników i owadów roznoszących zarazki.

Ola przygotowała grafikę komputerową pt. „Obserwuję, badam, chronię…”, na której przestawiła moment rysowania i opisywania żaby moczarowej (Rana arvalis) w jej naturalnym środowisku.

Warto podkreślić, że w konkursie nie wskazano kategorii wiekowych i praca Oli konkurowała z pracami osób dorosłych i profesjonalnych plastyków.

Wernisaż pokonkursowy odbył się 10 czerwca w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego w ramach edukacyjnej akcji plenerowej.

Aleksandra Grabowska pracowała pod kierunkiem pani Anny Dobraczyńskiej, nauczyciela grafiki komputerowej.