1 września 2021 – Witaj szkoło!

1 września 2021 roku w naszym liceum odbyła się inauguracja roku szkolnego 2021/2022. W sali gimnastycznej spotkali się uczniowie klas pierwszych z Dyrekcją szkoły, wychowawcami  i gronem pedagogicznym. W uroczystości uczestniczył również Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Licealiści z klas drugich i trzecich spotkali się w salach lekcyjnych ze swoimi wychowawcami.

Rozpoczynając nowy rok szkolny, Dyrektor Jolanta Rycyk serdecznie powitała młodzież, nauczycieli oraz zaproszonych gości. W swoim wystąpieniu nawiązała także do tragicznych wydarzeń z historii Polski z 1 września 1939 roku. Młodzieży rozpoczynającej naukę w naszej szkole życzyła wytrwałości w dążeniu do celu, wiary we własne możliwości oraz sukcesów. Wiele serdecznych słów do zebranych skierował również Starosta Biłgorajski, który życzył uczniom dobrego wykorzystania szkolnych lat do zdobywania wiedzy oraz rozwijania pasji i zainteresowań.

Podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych – laureaci konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, otrzymali stypendia ufundowane przez Uczniowski  Fundusz Oświaty.