1 września 2020 – Inauguracja Roku Szkolnego 2020/2021

Zgodnie z tradycją 1 września 2020 roku odbyła się inauguracja roku szkolnego 2020/2021. Ze względu na pandemię miała inny charakter niż zwykle, jednak galowe stroje podkreślały, że dla społeczności szkolnej jest to wyjątkowy i uroczysty dzień. Licealiści z klas drugich i trzecich spotkali się w salach lekcyjnych z wychowawcami, natomiast dla uczniów z klas pierwszych zorganizowane zostało spotkanie z dyrekcją i wychowawcami na holu szkoły.

Witając młodzież, pani Dyrektor Jolanta Rycyk skierowała do zebranych wiele serdecznych słów, życzyła wytrwałości, wiary w swoje możliwości i spełnienia marzeń.

Z okazji inauguracji roku szkolnego listy do dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców skierowali: Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski oraz Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.

Lubelski Kurator Oświaty

Minister Edukacji Narodowej