1 czerwca 2019 – Warsztaty laboratoryjne z chemii

W ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie 29 maja 2019 roku po raz kolejny mieliśmy możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wykładowców tej uczelni.

Tym razem zgłębialiśmy niezwykły świat chemii. Warsztaty odbywały się w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej, gdzie wysłuchaliśmy ciekawego wykładu na temat budowy aminokwasów. W laboratorium chemicznym zostaliśmy przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa i przystąpiliśmy do doświadczeń z chemii organicznej. Wykrywaliśmy kationy i aniony oraz przeprowadzaliśmy reakcje charakterystyczne dla różnych związków. Na koniec analizowaliśmy i porównywaliśmy wyniki doświadczeń.

Wszyscy bardzo chętnie pracowaliśmy pod opieką pracowników naukowych, z zaangażowaniem wykonywaliśmy powierzone zadania, a przyjemna atmosfera sprzyjała dyskusji.

Dzięki udziałowi w warsztatach nabyliśmy wiele nowych umiejętności i poszerzyliśmy wiedzę chemiczną, mamy więc nadzieję na ponowne odwiedzenie Uniwersytetu Medycznego w przyszłości.

Naszymi opiekunami były: pani Justyna Szczepanik i pani Bożena Jargiło.

Alicja Ożga i Paulina Kurek, kl. I H