Internat

Zapraszamy wszystkich uczniów I LO im. ONZ w Biłgoraju zainteresowanych zamieszkaniem w internacie do składania kwestionariuszy o przyjęcie do internatu na rok szkolny 2020/2021 drogą elektroniczną na adres loonz@lbl.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej internatu w zakładce „Pliki do pobrania” lub w sekretariacie szkoły.

Termin składania do 20 sierpnia 2020 r.