e-podręczniki

W sprawie możliwości korzystania przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły z platformy epodręczniki.pl zainteresowani nauczyciele i uczniowie proszeni są o kontakt mailowy na adres  loonz@lbl.pl w celu otrzymania loginu i kodu dostępu na wyżej wymienioną platformę.