7 czerwca 2020 – Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni 8,9,10 i 12 czerwca 2020 roku są dla uczniów klas pierwszych i drugich I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.