24 czerwca 2015 – Wydawanie świadectw dojrzałości


WYDAWANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

30 CZERWCA 2015 r.
OD GODZ. 9:00 DO GODZ 12:00
NA HOLU I PIĘTRA.
PO GODZ. 12:00 ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI MOŻNA BĘDZIE ODEBRAĆ
W SEKRETARIACIE SZKOŁY.